Over Girl.nl

Girl.nl behoort sinds 22 juni 2010 bij Joy Planet.

Joy Planet is onderdeel van Geluidje international.

Geluidje International is opgericht op 5 oktober 2000.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20103647.


Girl.nl
Amberberg 1
4707 NP Roosendaal
The Netherlands


Wij wensen u veel plezier met het zoeken van leuke producten!